Zapojení DPS v bytových domech

Objednatel:   Tenza, a.s.
Místo realizace:   Planí nad Lužnicí
Doba výstavby:   září 2015 - září 2015

Zapojení 3ks kompaktů DPS
Propojení horkovodního potrubí s topením a TV s nádržemi na stávající systém vč. nátěru a dodávka materiálu
Tlaková zkouška
100% VT