výměníková stanice 20MW-Kutná Hora

Objednatel:   město Kutná Hora
Místo realizace:   Kutná Hora
Doba výstavby:   duben 2014 - květen 2014

-Kompletní výstavba horkovodní výměníkové stanice VS 20 MW sekundární a primární strana potrubí DN250-DN15.

-Vizuelní kontrola 100%

-Tlaková zkouška