SKANSKA- Pankrác Parkview přeložka horkovodu

Objednatel:   ALFA-OMEGA technology s.r.o.
Místo realizace:   Praha
Doba výstavby:   květen 2017 - srpen 2017

-Montáž PI potrubí DN500/630 v délce 400m včetně spojek,strojní pěnění
-Vystrojení šachet včetně dodávky tepelné izolace a potrubních dílů.
-Proměření Alarm systému

100%VT
100%RTG