Rozvod pracovního vzduchu-teplárna Strakonice

Objednatel:   Tenza, a.s.
Místo realizace:   Strakonice
Doba výstavby:   prosinec 2014 - leden 2015

-Rozvod tlakového vzduchu pro kotel K2

-Výroba rozdělovačů

-Vizuelní kontrola 100%