Realizace stavby HK- HV a PS C 146, 160 a 161-Plachta střed (II.etapa)

Objednatel:   EVČ s.r.o.
Místo realizace:   Hradec Králové
Doba výstavby:   červenec 2016 - srpen 2016

-Montážní práce na PI potrubí DN125- DN50
-Montáž PI spojů
-Montáž Alarm systému
-Tlaková zkouška

100%VT
25 %RTG