Přeložka horkovodu DN300 Praha Michle

Objednatel:   ALFA-OMEGA technology s.r.o.
Místo realizace:   Praha
Doba výstavby:   červen 2017 - červenec 2017

-Montážní a svařečské práce na horkovodním potrubí DN300
-Montáž uložení
-Nátěr potrubí

100%VT
100%RTG