Montáž TG 320 - Stonava

Objednatel:   Dalkie a.s.
Doba výstavby:   12.1.2012 - 8.2.2012

  • montáž základu pod TG
  • usazení TG
  • montáž potrubí DN 15 - DN 600
  • nátěry potrubí
  • montáž kce pod elektrické rozvaděče
  • izolace potrubí