Montáž technologie ve VS z parního média na horkovodní médium.

Objednatel:   CZ TEPLO s r.o
Místo realizace:   Bílina
Doba výstavby:   1.4.2012 - 31.8.2012