Montáž horkovodního potrubí-Pražské předměstí, České Budějovice I. etapa

Objednatel:   Tenza, a.s.
Místo realizace:   České Budějovice
Doba výstavby:   15.3.2013 - 1.10.2013

-Demontáže stávajícího parovodního potrubí

-Montážní a svařečské práce na předizolovaném potrubí DN300/450,DN125/225,  
 DN100/200 od firmy Logstor

-Délka realizované trasy 6000m

-Montáž dvojitěsmrštitelných a elektrosvařitelných spojů PI potrubí

-RTG 100%

-Vizuelní kontrola 100%

-2x protlak DN600

-Vyztužení stávajícího potrubního mostu přes řeku Vltavu