Horkovodní přípojka pro bytové domy, ul. Jírovcova

Objednatel:   DIM spol. s.r.o.
Místo realizace:   České Budějovice
Doba výstavby:   říjen 2015 - říjen 2015

PI potrubí DN 100/200 - DN 40/110 délky 100m
100% RTG
100% VT
Měření alarm systému