HORKOVOD PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ III. ETAPA

Objednatel:   HOCHTIEF CZ, a.s.
Místo realizace:   České Budějovice
Doba výstavby:   květen 2015 - říjen 2015

Předizolované potrubí DN 200/315 - DN 65/140  délky 1580 metrů.
100% RTG
100% VT
Zapojení alarmsystému AN Electronics