Horkovod Pražské předměstí II.ETAPA

Objednatel:   HOCHTIEF CZ, a.s.
Místo realizace:   České Budějovice
Doba výstavby:   srpen 2014 - duben 2015

Předizolované potrubí DN 300/450  délky 3300 metrů.
100% RTG
100% VT
Elektrosvařitelné spojky ISOPUS
Montáž vyrovnávacích šachet s kompenzátory.