Demontáže technologického zařízení ve VS

Objednatel:   CZ TEPLO s r.o
Místo realizace:   Bílina
Doba výstavby:   1.10.2012 - 15.10.2012